Het Kunsthaus werd gebouwd in 1868 in de stijl van een Italiaanse renaissancepaleis. Het is de ontmoetingsplaats en tentoonstellingsruimte van de belangrijkste kunstenaarsvereniging in Oostenrijk. Onvrede over de conservatieve opvattingen leidde in 1897 tot de oprichting van de Afscheidsbeweging.

Foto's