In 1982 gaf het stadsbestuur de schilder Friedrichensreich Hundertwasser opdracht een blok goedkope flatgebouwen te ontwerpen. Het resultaat was het originele, kleurrijke Hundertwasserhaus-complex dat in 1985 werd voltooid. De huizen met hun onregelmatige vormgeving trokken zoveel bezoekers dat men al snel overging tot de bouw van een winkelgalerij en een informatiecentrum in dezelfde stijl.

Foto's