Het Noorweegs Maritiem museum toont door middel van tentoonstellingen en films de belangrijkste kenmerken van de Noorse en de internationale scheepvaart door de eeuwen heen.